/  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

V nákupním řádu je definován jako prodávající nebo zprostředkovatel – Chci-Varhany s.r.o.  nebo Bc. Josef Pešava, a dále jako kupující fyzická osoba – spotřebitel. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Fyzická osoba – podnikatel a právnické osoby se řídí ustanoveními dle obchodního zákoníku.

Doprava

Podmínky a pravidla pro dopravu zboží ke kupujícímu jsou uvedeny v nákupním řádu.

Nákupní řád

Základní ustanovení

Internetové stránky nejsou klasickým e-shopem, ale pouze portálem, ve kterém je databáze zboží, které možné je zarezervovat. Ve velké většině se jedná o zakázkový prodej, dovoz a zprostředkování prodeje zboží, proto jsou stanovovány individuální podmínky prodeje. Po rezervaci vybraného zboží je zjištěna dostupnost zboží v českém či zahraničním skladě a poté je kupujícímu poslána individuální kupní smlouva či smlouva o zprostředkování prodeje.

 1. V nákupním řádu je definován jako prodávající nebo zprostředkovatel – Josef Pešava, a dále jako kupující fyzická osoba – spotřebitel. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Fyzická osoba – podnikatel a právnické osoby se řídí ustanoveními dle obchodního zákoníku.
 2. Předmětem koupě jsou služby a zboží prodávajícího, které kupující zarezervoval prostřednictvím elektronických stránek. Provozovatel internetových stránek negarantuje dostupnost veškerého zboží – dostupnost je pouze informativní.
 3. Cena předmětu koupě odpovídá ceně uvedené na internetových stránkách nebo vzájemné telefonické dohodě a kupujícím byla akceptována zasláním objednávky a platby. Pokud je uvedena cena s hvězdičkou jedná se o orientační cenu, koncová cena se liší dle stavu konkrétního kusu. Cena a dostupnost může být upřesněna na vyžádání. Pokud je cena objednávky nového zboží nižší než 100 000 Kč, připočítává se k ní ještě cena přepravného po ČR s dobírkou (v případě zaslání zboží na dobírku). Naše doprava je stanovena na 15 Kč/km bez DPH + poplatky za stěhování.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až po úplném zaplacení celé kupní ceny a předem sjednaných transakčních nákladů, např. dopravné, přepravné,…

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Rezervace zboží je prováděna přes informační systém na adrese www.chci-varhany.cz, či po telefonické domluvě na uvedených kontaktech a zaslání potvrzovacího emailu. Ve všech těchto přístupech se zavazuje kupující udávat pravé údaje a jednat v souladu s platnými zákony.
 2. Zboží, které je skladem v ČR, je expedováno ihned po zaplacení zálohy. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodávající kupujícímu na jeho uvedenou e-emailovou adresu písemně nebo na uvedené číslo telefonicky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu potencionálního kupujícího objednat zboží. Dále má právo prodávající odstoupit od objednávky, pakliže se nepodaří rezervace v zahraničním skladě. O tomto odmítnutí prodávající zašle informaci na e-mailovou adresu kupujícího, nebo toto sdělí písemně nebo telefonicky.
 4. Pokud kupující od převzetí zboží uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle novely občanského zákoníku ve znění zákona č. 367/2000 Sb., prodávající vrací částku zaplacenou kupujícím za vrácené zboží do 90 pracovních dnů od doručení vráceného zboží a dobropisu na účet uvedený kupujícím. Ke vrácení peněz je nutné obratem odeslat na adresu prodávajícího také odsouhlasený a podepsaný dobropis kupujícím.
 5. Prodávající vrací celou kupní cenu zboží. Zboží musí být vráceno v původním, nepoškozeném obalu s veškerým dodávaným příslušenstvím popř. i dárky, včetně všech návodů k obsluze zboží. Na výrobku ani obalu nesmí být známky opotřebení, používání nebo poškození. Jako termín odeslání zboží k navrácení v zákonné lhůtě rozhoduje datum odeslání.
 6. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl kupující, neposkytovat třetím osobám. Na výslovnou žádost kupujícího se prodávající zavazuje údaje o kupujícím vymazat z příslušné databáze. Toto se netýká údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající je povinen zejména dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty vést a evidovat.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Pro účely registrace zboží na internetových stránkách chci-varhany.cz, se kupující nemusí zaregistrovat. Pouze vyplní a odešle rezervaci a uvede kontaktní údaje nutné pro ověření objednávky a dodání zboží. Kupující se zavazuje odebrat rezervované zboží a za zaslané zboží zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky dle dodacích a platebních podmínek.
 2. Kupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 3. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, či nést stopy používání a musí být navráceno s původním obalem, který je taktéž beze stop poškození či opotřebení. V případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM, DVD, SD-karty) nesmí být porušen igelitový přebal, či ochranná etiketa nebo přelepka.
 4. Po vrácení zboží kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny za zaplacené zboží dle podmínek uvedených v bodě 4 – Práva a povinnosti prodávajícího.

Platební a dodací podmínky

Možnosti platby za objednané zboží:

 1. Zboží skladem v zahraničí je dovezeno zakázkově, a proto je třeba zaplatit zálohu před přivezením zboží. Záloha se stanovuje individuálně.
 2. Bankovním převodem – kupující předem převede celou částku na bankovní účet prodejce. Na náš účet je možné platit v měně CZK a EUR. Zboží v tomto případě odesíláme až po připsání částky na náš účet. Vystavujeme zálohovou fakturu jako podklad pro platbu.
 3. Platba v hotovosti – platba v hotovosti je možná při osobním odběru v Trhové Kamenici (pouze u nástrojů skladem).

Dodací podmínky a způsob dodání

 1. Dodací lhůty a skladová dostupnost u jednotlivých položek na našich webových stránkách je pouze informativní, údaje nemusejí být vždy úplně přesné.
 2. Rozvoz zboží zajišťujeme osobně nebo smluvní dopravci rozvážející po celé České a Slovenské republice. Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku dopravce. Doprava nového zboží v hodnotě nad 100 000,– Kč po celé České republice ZDARMA! Při dopravě varhany realizované námi jsou sestaveny, předána a předvedeny. Při dopravě spedicí si zboží přebírá zákazník.
 3. Cena námi provedené dopravy je 12Kč/km bez DPH(osobní automobil)nebo 15Kč/km bez DPH (užitkový automobil)+ manipulační poplatky (individuálně-jiné podmínky jsou při stěhování do panelového domu bez výtahu nebo do rodinného domu). Kilometry jsou počítány z Trhové Kamenice tam i zpět.
 4. Kupující může zrušit svou závaznou rezervaci, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení objednávky se provádí vždy e-mailem a následně telefonicky. V tomto případě je účtován storno poplatek dle dosud vynaložených nákladů.

Záruční lhůta a záruční podmínky

Záruky na nové zboží

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu na nové zboží od data dodání po zákonnou dobu 24 měsíců. Záruční doba je vždy uvedena u příslušného výrobku. Pokud se během tohoto období na výrobku projeví závady způsobené vadou materiálu nebo výroby, pak v servisním středisku výrobek bezplatně opraví nebo vymění jeho vadné části anebo prodávající vymění vadný výrobek za nový, případně zruší kupní smlouvu v souladu s příslušnými zákonnými pravidly a podmínkami uvedenými dále. Na součástky vyměněné při záruční opravě výrobku se poskytuje zákonná záruční doba. Tato záruka nemá vliv na všeobecná práva kupujícího (spotřebitele) daná příslušnou legislativou, ani na práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Záruky na použité zboží

Prodávající při předání zboží garantuje funkčnost nástroje. Pokud se na nástroji vyskytují nějaké vady, je prodávající povinen upozornit na tuto skutečnost. Prodávající může poskytovat kupujícímu záruční lhůtu na veškeré použité zboží při zaplacení příplatku. (cena příplatku je stanovena dle stáří a ceny). V případě odstoupení od smlouvy při zakázkovém dovozu ze zahraničí je vrácena kupní cena bez ceny dopravy ze zahraničí. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to písemnou formou. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, třeba i vlivem viditelného opotřebení způsobeného užíváním, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu v ČR a zahradničí, balné, doběrečné, manipulační poplatek apod.). Z kupní ceny bude vždy odečtena cena přepravy a manipulační poplatek ve výši 2000 Kč. Přepravu směrem k prodávajícímu hradí zákazník.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v souladu s § 53 odst. 8 obč. z., v případě smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Mimosoudní řešení:
Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“.

adresa pro zaslání vráceného zboží:

Showroom v Trhové Kamenici
Raisovo Náměstí 35
359 52 Trhová Kamenice