Nacházíte se zde: Úvod Reklamace

Reklamace

Dodací podmínky a způsob dodání

  1. Dodací lhůty a skladová dostupnost u jednotlivých položek na našich webových stránkách je pouze informativní, údaje nemusejí být vždy úplně přesné.
  2. Rozvoz zboží zajišťujeme osobně nebo smluvní dopravci rozvážející po celé České a Slovenské republice.

Cena za dopravu zboží se řídí dle aktuálního ceníku dopravce. Doprava zboží v hodnotě nad 80 000,– Kč po celé České republice ZDARMA! Při dopravě varhany realizované námi jsou sestaveny, předána a předvedeny. Při dopravě spedicí si zboží přebírá zákazník. 3. Cena námi provedené dopravy je 6Kč/km + manipulační poplatky (individuálně-jiné podmínky jsou při stěhování do panelového domu bez výtahu nebo do rodinného domu). Kilometry jsou počítány z Hradce Králové. 4. Kupující může zrušit svou závaznou rezervaci, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení objednávky se provádí vždy e-mailem a následně telefonicky. V tomto případě je účtován storno poplatek dle dosud vynaložených nákladů.

Záruční lhůta a záruční podmínky


Záruky na nové zboží

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu na nové zboží od data dodání po zákonnou dobu 24 měsíců. Záruční doba je vždy uvedena u příslušného výrobku. Pokud se během tohoto období na výrobku projeví závady způsobené vadou materiálu nebo výroby, pak v servisním středisku výrobek bezplatně opraví nebo vymění jeho vadné části anebo prodávající vymění vadný výrobek za nový, případně zruší kupní smlouvu v souladu s příslušnými zákonnými pravidly a podmínkami uvedenými dále. Na součástky vyměněné při záruční opravě výrobku se poskytuje zákonná záruční doba. Tato záruka nemá vliv na všeobecná práva kupujícího (spotřebitele) daná příslušnou legislativou, ani na práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Záruky na použité zboží

Prodávající při předání zboží garantuje funkčnost nástroje. Pokud se na nástroji vyskytují nějaké vady, je prodávající povinen upozornit na tuto skutečnost. Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu na veškeré použité zboží standardně v délce 30 dnů, a při zaplacení příplatku lze délka záruky prodloužit. U novějších a dražších nástrojů je délka záruky automaticky zvýšena. (cena příplatku je stanovena dle stáří a ceny). V případě odstoupení od smlouvy při zakázkovém dovozu ze zahraničí je vrácena kupní cena bez ceny dopravy ze zahraničí. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to písemnou formou. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, třeba i vlivem viditelného opotřebení způsobeného užíváním, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu v ČR a zahradničí, balné, doběrečné, manipulační poplatek apod.). Z kupní ceny bude vždy odečtena cena přepravy a manipulační poplatek ve výši 1000 Kč. Přepravu směrem do Hradce Králové hradí zákazník.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v souladu s § 53 odst. 8 obč. z., v případě smluv:

  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,
  • na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • spočívajících ve hře nebo loterii.

adresa pro zaslání vráceného zboží:
Denisovo náměstí 11,
Hradec Králové (popř. Všehrdova 229/30)
Pražské předměstí
Hradec Králové 500 02